Kontak: (+48) (42) 253 11 00

Najnowocześniejsza technika pomiarowa: wdrożenie techniki ATOS Triple Scan

Najnowocześniejsza technika pomiarowa: wdrożenie techniki ATOS Triple Scan

Inwestując w system ATOS Triple Scan firmy GOM (Gesellschaft für Optische Messtechnik) firma Coko zdobyła najnowocześniejszą technologię pomiarową i projekcyjną. Dzięki temu całkowicie nowemu rozwiązaniu uzyskamy w przyszłości niezwykle dokładne wyniki pomiarów i kompletność danych.

Wykonujące pomiary powierzchniowe urządzenie cyfrowe ATOS 3D stosuje się w wydziałach wtryskowych i w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych do kontroli kształtu i wymiarów produkowanych elementów. Odchyłki części analizowane są za pomocą kolorowego wykresu graficznego 3D, dzięki temu jest ona o wiele szybsza i sprawniejsza od tradycyjnych metod pomiarowych. Szczególnie przejrzyście przedstawione są wypaczenia i skurcze elementu wtryskowego, porównywane z wzorcem i kontrolowane podczas produkcji.

Tym samym zwłaszcza podczas kontroli jakości ulegają znacznemu skróceniu cykle produkcyjne.

Dotychczas kontrolę kształtu produktu wykonywaliśmy na maszynie pomiarowej z indywidualnym mocowaniem. Wtedy często rejestrowano tylko kilka setek punktów pomiarowych i duże powierzchnie produktu pozostawały całkowicie niemierzone. Tak mała ilość zarejestrowanych danych pomiarowych decydowała o jakości i uruchomieniu produkcji.

Jeżeli element wtryskowy nie jest zgodny z oczekiwaniami, to komórka kontroli jakości musi znaleźć tego przyczynę. Stosowne wnioski odnośnie do kształtu i funkcjonowania części po ich zmontowaniu muszą być często wyciągane na podstawie danych pomiarowych kilku części. Jest to bardzo czasochłonne. Dzisiaj firmy innowacyjne stosują optyczne systemy digitalizacji, aby przyspieszyć budowanie prototypów i minimalizować koszty zapewnienia jakości produktu. Za pomocą tych systemów można bardzo sprawnie wykonywać pomiary całych powierzchni z dużą rozdzielczością. Wtedy wypaczenie i skurcz wtryskiwanego elementu można przedstawić w programie ATOS poprzez porównanie z danymi CAD (lub z parametrami wzorca) w postaci kolorowych odchyłek, natychmiast je zlokalizować i łatwo ogarnąć. Dzięki powierzchniowemu pomiarowi 3D uwidaczniają się również problematyczne miejsca, które łatwo pominąć podczas punktowego, optycznego pomiaru.

 

Przegląd zalet:


Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu

(+48) (42) 253 11 00

Adres e-mail

biuro_Lodz@coko-werk.de

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy