Kontak: (+48) (42) 253 11 00

Oferty pracy

Czy twoja kariera zawodowa potrzebuje nowych wzywań? Jeśli tak, z przyjemnością powitamy cię w firmie Coko w Łódźi!

Nasza marka to symbol jakości – możesz nas wesprzeć w drodze do stworzenia fabryki doskonałej. My możemy zaoferować ci pracę na różnorodnych i atrakcyjnych stanowiskach w rozmaitych obszarach.

W tym miejscu znajdziesz nasze oferty pracy, informacje o kształceniu i praktykach. Możesz także przesłać do nas własne zgłoszenie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. Czekamy na ciebie. Być może wkrótce dołączysz do zespołu Coko!

Zadania i obowiązki:

 • projektowanie elementów w programie NX CAD
 • pisanie programów NX CAM
 • montaż i ustawianie elementów na obrabiarkach
 • obsługa obrabiarek numerycznych (frezarka, drążarka) i konwencjonalnych
 • utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • dobór materiałów, tworzyw i narzędzi wykorzystywanych do obróbki
 • monitorowanie funkcjonowania poszczególnych maszyn
 • monitorowanie stanu magazynowego materiałów eksploatacyjnych
 • utrzymanie poszczególnych urządzeń w należytym stanie technicznym
 • kontrola stanu technicznego maszyn w dziale
 • wykonywanie prac serwisowych
 • wykonywanie pomiarów gotowych elementów
 • regulowanie oraz programowanie urządzeń służących do obróbki skrawaniem
 • przygotowywanie procesu technologicznego
 • uzupełnianie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami
 • aktualizacja dokumentacji form wtryskowych

Wymagania:

 • posiadanie umiejętności, nabytych poprzez wykształcenie i/lub doświadczenie, niezbędnych do wykonywania postawionych zadań na ww. stanowisku pracy
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość materiałoznawstwa, budowy form wtryskowych
 • zdolności manualne i techniczne
 • umiejętność programowania obrabiarek CNC
 • umiejętność doboru parametrów obróbki
 • umiejętność obsługi obrabiarek konwencjonalnych
 • umiejętność obsługi programu CAD
 • umiejętność doboru parametrów obróbki

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania i obowiązki:

 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań obejmujących zmiany w procesach produkcyjnych, stałe ulepszanie procesów produkcyjnych w obszarze: jakości, produktywności, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów,
 • inicjowanie działań zmierzających do oszczędności energii, tworzywa i barwników oraz wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • współpraca z przedstawicielami działów współpracujących,
 • wdrażanie nowych oraz optymalizacja istniejących urządzeń usprawniających kontrolę jakościową produktów,
 • wspomaganie szkoleń personelu produkcyjnego z zakresu procesów produkcyjnych,
 • nadzorowanie oraz koordynowanie akcji korekcyjnych w obszarze produkcji,
 • koordynacja prac zespołu lean w celu realizacji wdrożenia TPM / SMED / 5S,
 • analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i parku maszynowego, podnoszenie wydajność pracy oraz dostosowywanie wydajności pracy do potrzeb produkcyjnych,
 • optymalizacja layout-ów linii produkcyjnych,
 • kontrola dokumentacji procesu produkcji (tworzenie standardów i instrukcji stanowiskowych, aktualizacja i standaryzacja),
 • przygotowywanie raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnych z charakterem zajmowanego stanowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu LEAN MANUFACTURING (5S, SMED,  OEE, TPM),
 • dobra znajomości narzędzi jakości (diagram Ishikawy, 5 WHY),
 • wiedza na temat metod statystycznych w zarządzaniu produkcją oraz jakością,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • zdolności interpersonalne i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu budowy maszyn oraz procesów technologicznych oraz prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania i obowiązki:

 • opracowywanie i optymalizowanie programów na współrzędnościowe maszyny pomiarowe
 • analiza systemów i urządzeń pomiarowych MSA
 • modelowanie prostych konstrukcji oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego (NX)
 • współpraca i uzgadnianie rozwiązań w zakresie nowych projektów
 • opracowywanie procedur i instrukcji pomiarowych
 • szkolenie pracowników w zakresie wykonywanych pomiarów
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Wymagania:

 • bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego 
 • praktyczna znajomość programów pomiarowych i obsługi maszyn CMM (mile widziana znajomość PC-DMIS)
 • znajomość Core Tools: MSA i SPC
 • podstawowa umiejętność modelowania 3D (mile widziana znajomość NX)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, czytanie i tworzenie dokumentacji
 • minimum rok doświadczenia w pracy na wyżej wymienionym lub pokrewnym  stanowisku (mile widziane doświadczenie w branży AUTOMOTIVE)
 • wykształcenie wyższe - mile widziane kierunkowe, techniczne
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ruchomy czas pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania i obowiązki

 • identyfikacja i usuwanie wszelkich awarii maszyn i urządzeń celem zachowania wysokiego stopnia produktywności oraz bezpieczeństwa pracy
 • dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie z odpowiednią dokumentacją, harmonogramem i poleceniami przełożonego
 • inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia niezawodności maszyn i urządzeń oraz poprawy ich pracy pod względem jakości i produktywności
 • czynne uczestnictwo w uruchamianiu nowo zakupionych maszyn i urządzeń (rozładunek, ustawianie, podłączanie mediów etc.),
 • ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania ruchu
 • zachowanie wysokiej kultury technicznej w zakresie obchodzenia się z narzędziami pracy
 • nadzorowanie pracy warsztatu oraz magazynu części zamiennych
 • konsultacja nowych projektów, procesów technologicznych i prac inwestycyjnych oraz planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów
 • nadzorowanie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych poprzez użytkowanie zgodne z przepisami energetycznymi, BHP i przeciwpożarowymi
 • monitorowanie wydatków działu oraz poszukiwanie i wdrażanie oszczędności
 • odpowiedzialność za konserwacje wszystkich elementów, które nie podlegają poszczególnym warsztatom, działom administracyjnym lub technicznym (budynki, sieci energetyczne, przepompownia wody deszczowej itp.)

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na ww. stanowisku w branży produkcyjnej
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • praktyczna znajomość systemów automatyki i budowy maszyn
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • zdolności analityczne
 • uprawnienia energetyczne do 1 kV albo 20kV
 • czynne prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ruchomy czas pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Główne zadania:

 • identyfikacja i usuwanie wszelkich awarii maszyn i urządzeń celem zachowania wysokiego stopnia produktywności oraz bezpieczeństwa pracy
 • dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie z odpowiednią dokumentacją, harmonogramem i poleceniami przełożonego,
 • inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia niezawodności maszyn i urządzeń oraz poprawy ich pracy pod względem jakości i produktywności,
 • czynne uczestnictwo w uruchamianiu nowo zakupionych maszyn i urządzeń (rozładunek, ustawianie, podłączanie mediów etc.)
 • ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania ruchu,
 • zachowanie wysokiej kultury technicznej w zakresie obchodzenia się z narzędziami pracy,
 • nadzorowanie pracy warsztatu oraz magazynu części zamiennych
 • współpraca z działami firmy w obu lokalizacjach: konsultacja nowych projektów, procesów technologicznych i prac inwestycyjnych, planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów
 • nadzorowanie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych poprzez użytkowanie zgodne z przepisami energetycznymi, BHP i przeciwpożarowymi
 • analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola wykonanych napraw
 • monitorowanie wydatków działu oraz poszukiwanie i wdrażanie oszczędności.
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników technicznych, poprzez dobór odpowiednich szkoleń w zakresie sprawnego usuwania awarii i okresowej konserwacji maszyn i urządzeń.
 • analiza i nadzór nad KPI działowymi oraz wdrażanie niezbędnych działań korygujących na ich podstawie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • szczegółowa techniczna wiedza z zakresu budowy maszyn i urządzeń (elektryka, mechanika, hydraulika, pneumatyka)
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • bardzo dobra znajomość MS Office oraz mile widziana znajomość SAP
 • zdolność budowania długofalowych relacji biznesowych opartych na zaufaniu
 • styl pracy zorientowany na cele
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz stanowczego działania w dynamicznym środowisku
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów usprawniających
 • wysoko rozwinięte kompetencje menedżerskie, w tym komunikatywność, delegowanie, myślenie strategiczne, zarządzanie procesami

Korzyści z pracy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • ruchomy czas pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania i obowiązki:

 • nadzór nad procesem technologicznym
 • optymalizacja procesów produkcyjnych w obszarze wtryskowi
 • praca nad poprawą wskaźników brakowości i wydajności
 • prowadzenie dokumentacji procesowej i produkcyjnej
 • wsparcie w realizacji szkoleń doskonalących umiejętności nastawiaczy maszyn wtryskowych
 • zatrzymywanie i uruchamianie maszyn zgodnie z planem produkcji i poleceniami przełożonego
 • zmiana form wtryskowych wraz z podłączeniem wszystkich mediów i urządzeń peryferyjnych zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • ustawianie procesu technologicznego zgodnie z dokumentacją
 • zgłaszanie awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz form wtryskowych niezwłocznie po ich wykryciu oraz usuwanie ich celem zapewnienia najlepszej możliwej wydajności

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku technika procesu lub podobnym w branży tworzyw sztucznych
 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • zaawansowana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu obróbki tworzyw sztucznych i metod wtrysku
 • uprawnienia na suwnice sterowane drogą radiową
 • mile widziana znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej, rzetelność
 • zaangażowanie w podejmowane działania

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w 3-zmianowym systemie czasu pracy

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Obowiązki:

 • rozwiązywanie bieżących problemów procesu wtrysku
 • przezbrajanie wtryskarek, ustawianie i optymalizacja procesów wtrysku w produkcji części z tworzyw sztucznych
 • usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń
 • wykonywanie cyklicznych czynności z zakresu TPM
 • wykonywanie różnych prac warsztatowych

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku nastawiacz maszyn lub na podobnym stanowisku
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu obróbki tworzyw sztucznych i metody wtrysku
 • silna motywacja do pracy
 • dokładność i sumienność
 • szybkości w działaniu
 • gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w podstawowym systemie czasu pracy z możliwością pracy w ‘4 brygadach’
 • miejsce pracy: Łódź lub Konstantynów Łódzki

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania:

 • praca jako elektromechanik w zespole Utrzymania Ruchu
 • wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń
 • bieżące naprawy na wydziale produkcyjnym
 • pozyskiwanie i magazynowanie części zamiennych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczących napraw i konserwacji

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (mile widziane)
 • praktyczna wiedza z zakresu budowy maszyn i urządzeń (elektryka, mechanika, hydraulika, pneumatyka)
 • uprawnienia elektryczne do 1kV (mile widziane do 15kV)
 • gotowość do pracy w systemie ‘4-brygadowym’

Uprawnienia na suwnice, prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w pracy w środowisku TPM będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w podstawowym systemie czasu pracy z możliwością pracy w ‘4 brygadach’
 • miejsce pracy: Konstantynów Łódzki lub Łódź

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania:

 • wykonywanie przeglądów i konserwacji form wtryskowych
 • bieżąca naprawa form wtryskowych
 • prowadzenie dokumentacji napraw i konserwacji
 • wsparcie działu w bieżących pracach

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 • doświadczenie w pracy w środowisku produkcyjnym na ww. stanowisku
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku
 • uprawnienia obsługi suwnicy będą stanowić dodatkowy atut
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i gotowość do rozwoju zawodowego
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz proaktywne podejście do wykonywanych obowiązków
 • zdolności manualne

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownik
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • miejsce pracy: Konstantynów Łódzki lub Łódź

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności

Zadania:

 • odbieranie produktów z obszaru produkcji i porządkowanie ich w magazynie
 • przygotowywanie i odbiór zamówień
 • uzupełnianie dokumentacji magazynowej, praca ze skanerem
 • rozładunek, załadunek TIR-ów
 • dostarczanie niezbędnych elementów na linię produkcyjn

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 • minimum rok doświadczenia w pracy na ww. stanowisku (wysoki skład – mile widziany)
 • wykształcenie min. zawodowe
 • uprawnienia na wózki widłowe wraz z egzaminem kwalifikacyjnym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (podstawowym lub ‘4-brygadowym)
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne technologie produkcji
 • prywatną opiekę medyczną
 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. bony towarowe, , imprezy świąteczne i paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego pracownika
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • bezpieczeństwo pracy oparte o najwyższe standardy BHP
 • niezbędne narzędzia pracy
 • miejsce pracy: Konstantynów Łódzki lub Łódź

Ada Kluska

Mail: rekrutacje@coko-werk.de

Zgłoszenia pocztą na adres

Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93D
93-232 Łódź

Apply online now


Obowiązkowe*


(np. godzina, preferowany numer telefonu)


(List motywacyjny lub CV w formacie PDF, DOC lub DOCX))


Informacje o polityce prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w: Polityce prywatności


(+48) (42) 253 11 00

biuro_Lodz@coko-werk.de

Formularz kontaktowy