Kontak: (+48) (42) 253 11 00

Jakość

Czym wyróżnia się nasze zarządzanie jakością i dlaczego jakość jest ważna? Jakość oznacza nieograniczone spełnianie oczekiwań!

W codziennej pracy łączymy ze sobą nasze cele, obowiązki i dążenie do wyróżniającej się jakości.Zarządzanie jakością

Czym wyróżnia się nasze zarządzanie jakością?

Fachowa wiedza, umiejętności, zdolności, kompetencje metodologiczne i socjalne – tym żyją nasi kompetentni i wykształceni pracownicy.

Audyty są impulsami do stałego usprawniania naszych struktur i procesów. Specjaliści audytorzy przeprowadzają kontrole pod kątem przestrzegania wyznaczonych prze nas samych celów i wytycznych oraz wdrażania i przestrzegania wyspecyfikowanych wymagań. Audyty wspierają stałe usprawnianie nas samych.

Korzyści dla klientów:

 • wyszkoleni pracownicy, mający wszystkie zdolności i umiejętności odpowiednio do aktualnego poziomu techniki i norm,
 • doświadczenie z najróżniejszymi procesami i produktami z wszelkich branż,
 • wieloletnie doświadczenie w stosowaniu i audytach środowisk systemowych (DIN ISO 9001:2015, IATF 16949).

Planowanie jakości

W centrum planowania jakości zawsze są wymagania klientów – oczywiście w zgodności z najlepszym wynikiem dla obu stron.

 

Korzyści dla klientów:

 • doświadczenia uzyskane z planowania jakości w przemyśle samochodowym i opanowanie oraz stosowanie wszystkich popularnych instrumentów w celu efektywnego wyprzedzającego planowania jakości w projektach klientów,
 • nasze wsparcie dla klientów przy analizowaniu ryzyka produktu i przy uzgadnianiu parametrów produktów w całym łańcuchu dostaw.

Zapewnienie jakości

Sterowanie jakością – punkt styczny między klientem a wymogami jakościowymi.

Procesy w naszych zakładach prowadzone są przez specjalistów ds. jakości. Procesy podlegają ocenie w skali całego przedsiębiorstwa za pomocą takich parametrów zdolności, jak Cpk, cmk i cp. Zrównoważone zarządzanie odstępstwami z zastosowaniem środków technicznych pozwala nam na dążenie do celów jakości i dochowywanie wymagań klientów.

W codziennej pracy stosujemy narzędzia jakości, takie jak 8 D-Reporting, Ichikawa, 5Why, i metody statystyczne, takie jak Six Sigma.

Naszym powołaniem są sprawne procesy, sterowanie celowych rozwiązań problemów i bezpośrednia opieka nad klientem przy produkcji seryjnej.

 

Korzyści dla klientów:

 • stosowanie właściwych narzędzi jakości przez wysoko wykwalifikowanych pracowników,
 • wysoki poziom zrozumienia procesów we wszystkich dyscyplinach zapewnienia jakości.

Planowanie środków pomiarowych

Jesteśmy partnerem dla najbardziej znaczących klientów i opracowujemy dla nich koncepcje przestrzenne, modele połączeń, modele kontrolne danych oraz przymiary do otworów i kontrolne dla zapewnienia i wsparcia naszej produkcji. Nasza siła to zdolność do mierzenia naszych możliwości.

 

Korzyści dla klientów:

 • obszerne fachowe kompetencje od planowania środków pomiarowych aż do ich zastosowania,
 • wieloletnie doświadczenia w planowaniu i doborze środków pomiarowych,
 • kompetentny partner w zakresie tworzenia i wdrażania środków pomiarowych,
 • wdrożone systemy zapewnienia i monitoringu środków pomiarowych gwarantują na przyszłość godne zaufania informacje o danych.

Technika pomiarowa

Nasza technika pomiarowa oznacza niezawodne wymiarowanie podzespołów, kontrolę procesów i szczegółową kontrolę jakości.

Najnowocześniejsza technika pomiarowa typu 3D gwarantuje naszym klientom uzyskiwanie specjalistycznych i zgodnych z normami informacji i danych. Całość realizowana jest przez wyszkolonych pracowników mających najwyższe kwalifikacje.

W firmie Coko stosujemy kontaktowe i optyczne urządzenia pomiarowe, które są na bieżąco konserwowane i kalibrowane.

 

Korzyści dla klientów:

 • szybkie i sprawne procesy pomiarowe do analizy podzespołów,
 • wsparcie przy planowaniu i konstruowaniu przymiarów i czujników pomiarowych; sięgamy do doświadczeń wielu branż,
 • nasze urządzenia pomiarowe podlegają regularnej kalibracji i weryfikacji,
 • kalibracja naszych urządzeń pomiarowych bazuje na międzynarodowych wzorcach.


Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu

(+48) (42) 253 11 00

Adres e-mail

biuro_Lodz@coko-werk.de

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy