Kontak: (+48) (42) 253 11 00

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Wymagania określają właściwą technologię!

Naszym klientom oferujemy optymalne rozwiązania – wtryskiwanie 1-, 2- lub 3-komponentowe, rozdmuchiwanie gazowe (GID), wtryskiwanie piankowe, połączone technologie GID i 2-komponentowa. Na naszych nowoczesnych wtryskarkach, o sile zwierania od 800 kN do 24 000 kN produkuje się wysokiej jakości, ekonomiczne wyroby wtryskowe na każde żądanie. Wszystkie maszyny są podłączone do BDE, tym samym ich procesy są stale monitorowane.Walidacja i klasyfikacja

Nasz zespół ds. rozszerzonego planowania jakości produktów (APQP) i optymalizacji produktów, realizuje walidację produktów i procesów, zapewniając stabilną i wysoką jakościowo produkcję seryjną komponentów, podzespołów i systemów, zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Stosuje w tym celu statystyczne metody zapobiegania błędom.

 

Technologie specjalne

Spełnianie wymagań klientów wymaga od firmy Coko znajomości najnowocześniejszych technologii. We współpracy z klientem jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązania najbardziej innowacyjnych projektów.

Właściwa technologia specjalna oznacza optymalny produkt.

 

 

Wtryskiwanie wielokomponentowe

Wtryskiwanie wielokomponentowe jest to kolejne łączenie kilku cieczy macierzystych w jednym narzędziu i podczas jednego procesu wtryskiwania.

Bazując na wieloletniej tradycji forma Coko może pochwalić się wysokimi kompetencjami produkcyjnymi na maszynach o sile zwierania do 7000 kN i z zasilaczami obrotowymi o średnicy do 1400 mm.

Fantazja w zakresie wzornictwa podzespołów jest niemal nieograniczona.

Firma Coko może wyprodukować dla klientów następujące warianty wielokomponentowe:

 • zasilacze obrotowe
 • narzędzia obrotowe
 • kołowroty i rdzenie obrotowe
 • technika przestawiania i wkładania
 • technika „core back”

Te warianty techniki wielokomponentowej umożliwiają m.in.:

 • zespolenia ruchome w takcie wtryskiwania (wtryskiwanie montażowe)
 • wtryskiwanie wielokomponentowe (materiał twardy / twardy, materiał twardy / miękki)
 • wtryskiwanie wielowarstwowe (lekka konstrukcja dzięki wbudowanemu systemowi z pianki)
 • 3D-MID (Molded Interconnect Devices) (wbudowanie podzespołów na ścieżkach przewodzących)
 • ... i wiele innych

Wtryskiwanie i montaż na jednej linii produkcyjnej

Linie montażowe z wtryskarką umożliwiają produkcję kompletnych podzespołów. Dzięki automatyzacji procesów można wtedy podawać części, realizować najróżniejsze technologie montażu i wiele procesów kontrolnych na poziomie 100% kontroli jakości, a także wykonywać nadruki na podzespołach.

Wtryskiwanie i nadruk w jednym procesie

Połączenie wtryskarki i drukarki tamponowej w klimatyzowanej strefie oznacza wysokie bezpieczeństwo procesowe.

Dzięki technice firmy Coko pozwala to na produkcję dużych ilości jednostkowych również na lekko obłych powierzchniach i za pomocą wielu kolorów.

Technologia GID – wtryskiwanie z rozdmuchiwaniem gazowym

Proces rozdmuchiwania gazowego wyróżnia wypełnienie gniazda formy dwiema cieczami. Po pierwsze, płynne tworzywo termoplastyczne o znanej lepkości jest pierwszym komponentem, po drugie kolejnym komponentem jest gaz – z reguły azot (N2). Następnie w celu wypełnienia formy gaz przepływa do rdzenia cieczy macierzystej. Zasadniczo obie ciecze mieszają się. W technologii GID nie uzyskuje się struktury piankowej typu technologii TSG (spienianie), nie jest to też pożądane. W porównaniu do klasycznej technologii wielokomponentowej (technologia „Sandwich”) z dwiema cieczami macierzystymi, gaz jako drugi komponent ma dwie decydujące właściwości:

 • nieistotnie mała lepkość
 • duża zdolność do sprężania

Dzięki temu technologia ta znacznie różni się od technologii „sandwich”.

Aby jednak w przypadku tej specjalnej technologii osiągnąć sukces, konieczne jest przestrzeganie kilku wytycznych konstrukcyjnych.

Technologia TSG

W technologii wtryskiwania ze spienianiem tworzyw termoplastycznych (TSG) elementy formy wykonuje się ze spienionym rdzeniem i trwałą powłoką – tzw. pianka zintegrowana. Zasadniczo technologię TSG można zastosować do wielu produktów wtryskowych. Powierzchnia musi, jednakże zachować srebrzystą strukturę. W przypadku bardziej wymagającego wykończenia takich artykułów muszą być one przeszlifowane i polakierowane.

Technologia tandemowa

W przypadku, gdy ze względów ekonomicznych dwie podobne części z tworzywa sztucznego o różnej masie mają być produkowane jednocześnie na tej samej maszynie, to jest do tego przydatna technologia tandemowa. A gdyby jeszcze te części miały być automatycznie montowane lub spawane, to technologia tandemowa jest pierwszym wyborem.

Firma Coko dysponuje maszynami technologicznymi o najróżniejszej klasie siły zwierania.


Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu

(+48) (42) 253 11 00

Adres e-mail

biuro_Lodz@coko-werk.de

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy