Kontak: (+49) 5222. 2899-0

Zarządzanie projektami

Wielość branż i zarządzanie wieloma projektami czynią nas solidnymiymi partnerami naszych klientów. Terminowość, jakość i ekonomiczność są kluczem do owocnej pracy nad projektem. Nasz zespół składa się z doświadczonych kierowników projektów i planistów jakości. Dlatego niezawodnie przekształcamy wymagania klientów na płynnie realizowany projekt.

Nasze standardy zawierają pracę zorientowaną na projekt zgodnie z TS 16949 i DIN ISO 9001. Nasze dążenie do optymalnej realizacji projektu często charakteryzuje się wymaganiami naszych klientów i ma ono swój wkład w procesie stałego usprawniania. Łączymy wieloletnie i wielobranżowe doświadczenia z innowacyjnym myśleniem, w ten sposób optymalnie wdrażamy nowe projekty naszych klientów.QVP – dział planowania jakości

Nasz dział planowania jakości wdraża w procesach produkcji cele jakości i konieczne procesy wykonawcze. Nasi planiści jakości ściśle współpracują z klientami i z całym zespołem projektowym. W ten sposób tworzymy przesłanki dla optymalnego wytwarzania produktów klienta. Oprócz standardowych metod, takich jak FMEA, plany sterowania produkcji i plany kontroli zajmujemy się również tworzeniem i oceną środków pomiarowych. Wewnętrzne audyty produktów i procesów zapewniają jakość w całej fazie projektowej, aż do uruchomienia produkcji seryjnej.

Geneza produktu

Za pomocą naszego procesu genezy produktu (w skrócie: PEP) gwarantujemy optymalne opracowanie naszych projektów, zgodnie z wytycznymi klientów. Odzwierciedlenie faz projektu w formie kroków milowych lub stopni dojrzałości skutkuje dużym poziomem przejrzystości dla klienta i dla wszystkich członków zespołu. Centralne planowanie, śledzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami relewantnymi dla projektu umożliwia sprawną i precyzyjną współpracę wszystkich specjalistycznych działów.

 

Korzyści dla klientów:

  • sprawność
  • przejrzystość
  • niezawodność


(+48) (42) 253 11 00

biuro_Lodz@coko-werk.de

Formularz kontaktowy